Prislister Link

Startside
Hvad er nyt
Rådgivning
Vores Produkter
Feriehuse
Her finder du os
Kontakt os
FAQ

 

Vores produkter

 

Biobrændsel
Naturprodukter
Absorberingsprodukter

 

 

 

   

Træpiller, træbriketter, træflis, brænde, korn- og frøafrensning

 

Produktbeskrivelse:
Biobrændsler:
Træpillerne og træbriketterne er produceret af 100% rent træ fra træindustrien fra udvalgte producenter. Brandværdi ca. 4300 Kcal/kg (ca. 2 kg til erstatning for 1 liter olie).
Træpillerne fås i 6- eller 8 mm., leveres i enten bulk, big bags eller 25 kg´s sække på engangspaller med 1.000 kg. pr. palle.
Træbriketterne er firkantet fås i 20 kg´s. plast poser med 960 kg pr engangspalle.

Træflis enten som rent skovflis i kvaliteter efter nærmere aftale, eller rent nedbydningsflis.
Brandværdi på produkterne er alt efter vandindhold, der undersøges ved leveringen.
Flisen leveres udelukkende i bulk.

Korn - og frøafrensning samt blandede biobrændselspiller leveres efter aftale og leveret prøve af det ønskede produkt.

Brænde leveres i bure med ca. 2,1 kbm. eller i net sække på engangspaller.
Brandværdi efter vandindhold i varen.

 

Økonomi ved fyring med træpiller

Eksempel træpillekedelanlæg
Årlige udgifter ved oliefyr:  
Olie 3.333 liter á kr. 5,50 18.331 kr
Drift (inkl. reservedele, el m.v.) 2.393 kr
I alt 20.724 kr

Årlige udgifter med træpiller:  
Træpiller 7.289 kg á kr. 1,325 9.658 kr
Drift (inkl. reservedele, el m.v.) 3.044 kr
I alt 12.702 kr
Årlig besparelse ved træpiller 8.022 kr
Hvis investeringen i træpillekedelanlægget er 45.000 kr. er den "simple" tilbagebetalingstid ca. 5,6 år.

Der findes også mindre biobrændselsanlæg der kan klare et sådant varmebehov til lavere priser.
Vælges et sådant kommer tilbagebetalingstiden ned omkring 3 - 3,5 år.


Ved at skifte fra naturgas eller olie til biobrændsel kan du spare mange penge på varmeregningen.
Du får den samme mængde varme. Prisforskellen skyldes, at biobrændsel kun koster det halve af olie og naturgas, når man sammenligner energi-indholdet.

 

 
Træbriketter,

Træbriketter en varm sag
 

Træpiller
 

Varmeudgiften kan næsten halveres ved fyring med træpiller i stedet for olie.

 
Skovflis

Er træ som maskinelt er sønderdelt til passende lille størrelse.

15 rummeter nåletræflis erstatter ca. 1000 liter olie og 11 rummeter løvtræflis erstatter ca. 1000 liter olie.

 

Træpiller

Fremstilles af biprodukter fra træindustrien, f.eks. af spåner og savsmuld, osm presses til piller. 2,2 kg. træpiller erstatter ca. 1 liter fyringsolie.

 

Korn

f.eks. fra braklagte marker (energiafgrøder) kan udmærket anvendes som brændsel. 2,5 kg korn erstatter ca. 1 liter fyringsolie. Korn kan danne slagger, der skal fjernes fra fyrboksen efter behov.


 

 

Copyright © TM Trading - Hjemmesiden er lavet af www.webdesign.ifuok.dk